Informace o nás


HISTORIE

Naše firma HEXA s.r.o. byla založena v roce 1991. Od samého počátku jsme se zabývali účetním, daňovým a ekonomickým poradenstvím.

SOUČASNOST

V současné době vedeme podvojné účetnictví, daňovou evidenci, jednoduché účetnictví pro neziskové organizace,  mzdy včetně personalistiky, a to jak pro malé firmy, tak i pro střední a velké firmy.  Dále  zajišťujeme daňové, auditorské a právní služby a tlumočení a překlady z a do jazyka německého a anglického.

NAŠI KLIENTI

Naši klientelu tvoří hlavně společnosti s ručením omezeným,  veřejné obchodní společnosti, fyzické osoby - podnikatelé, neziskové organizace - různá zájmová sdružení, tělovýchovné organizace, města, obce, příspěvkové organizace. Velkou část našich klientů tvoří firmy, jejichž společníky jsou zahraniční právnické nebo fyzické osoby. Těmto klientům poskytujeme služby v německém nebo anglickém  jazyce.

NAŠI ZAMĚSTNANCI

Naše firma důsledně dbá na prohlubování odborných znalostí svých zaměstnanců. Cílem vrcholového managementu je, aby každý pracovník získal certifikaci - bilanční účetní od Svazu účetních. Jednotliví zaměstnanci jsou specializování na různé druhy činností.

SNAHOU NAŠÍ FIRMY JE POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB V MAXIMÁLNÍ KVALITĚ A ROZSAHU.

CÍLEM NAŠÍ FIRMY JE SPOKOJENOST A PROSPERITA NAŠICH KLIENTŮ.

 

Kontakt

Ing. Jaroslava Průchová
Moravská 1235
347 01 Tachov

Ing. Jaroslava Průchová
00420 374 779 112
Radka Balážová (asistentka)
00420 374 779 110
FAX:
00420 374 779 129

© 2014 Všechna práva vyhrazena.